Thursday, 8 December 2011

Ko-Takaful..

Ko-Takaful atau Ko-Insurans ialah perkongsian pembayaran untuk kos-kos hospital. Dari pelan PruBSN pelanggan akan menanggung sebahagian dari kos hospital yang dikenakan. Walau bagaimanapun ianya tertakluk pada jumlah 10% atau minimum RM300 dan maksimum RM1,000 sahaja.

                                            Min. RM300 | 10% | RM1,000 Max.


Tahukah anda bahawa SEMUA syarikat insurans/takaful di Malaysia yang ada perkhidmatan medical card mempunyai ko-takaful. Cuma cara bagaimana ko-takaful itu dikenakan ke atas pelanggan adalah berbeza-beza. Berhati-hati dengan penerangan dari ejen-ejen yang mengatakan bahawa medical card dari syarikat mereka tidak mempunyai ko-takaful.

Dan tahukah anda... bahawa Prudential lah syarikat insurans di Malaysia yang pertama menyediakan medical card yang tidak mempunyai ko-insurans. Walau bagaimanapun disebabkan terlalu banyak berlaku penyalahgunaan medical card itu sendiri maka diadakan ko-insurans. Ini adalah syarat dari Bank Negara Malaysia. pelancaran medical card dulu, pelanggan tersebut tidak perlu membayar ko-insurans langsung!

Bayangkan sekiranya tidak ada ko-takaful... pelanggan itu boleh dengan sesuka hati pergi menginap di hospital... lebih-lebih lagi jika pelanggan tersebut kenal rapat dengan doktor. Pelanggan yang selalu buat macam ni adalah pelanggan dari luar kawasan. Mereka menginap di hospital seolah-olah menginap di hotel!

 Okay... mari kita lihat bagaimana ko-takaful dari PruBSN dikenakan ke atas pelanggan...

Kes 1 :

Si A masuk wad 5 hari, kos hospital yang dikenakan RM 4,000.00. Si A perlu membayar dari kos hospital sebanyak 10% Ko-Takaful = RM400.00. Hospital Benefit untuk Si A sebanyak RM 200 X 5 hari = RM1,000.00 akan dibayar selepas 3 minggu Si A keluar dari hospital.

Kos Hospital = RM 4000.00
Ko-Takaful = RM 400.00
Hospital Benefit = RM 1,000.00


Nota : Untuk kes 1 di atas Si A tidak rugi malah masih untung lebihan yang ditolak dari Hospital Benefit iaitu sebanyak RM600.00


Kes 2 :
Si B masuk wad 10 hari, kos hospital yang dikenakan RM20,000. Kalau ikut 10% dari RM20,000.00 ialah RM 2,000.00 tetapi Si B hanya perlu membayar RM1,000.00 sahaja sebab tertakluk pada kos maksimum RM1,000.00. Hospital Benefit untuk Si B sebanyak RM200 X 10 hari =RM 2,000.00 akan dibayar selepas 3 minggu Si B keluar dari hospital.

Kos Hospital = RM 20,000.00
Ko-Takaful = RM 1,000.00
Hospital Benefit = RM 2,000.00


Nota : Untuk kes 2 juga Si B masih belum rugi, masih ada RM1,000.00 dari lebihan yang ditolak Hospital Benefit.


Di PruBSN, walaupun anda dikenakan ko-takaful tetapi kami ada cara untuk menyelamatkan wang anda. Dengan rider Hospital Benefit, anda masih boleh buat untung, walaupun Pelan Takafulink sebenarnya bukan untuk buat untung. Pelan Takafulink adalah untuk melindungi kewangan anda dari kos-kos hospital yang semakin meningkat.

Oleh itu, jangan biarkan wang anda habis di hospital... biar kami yang tanggung kosnya!!!

Sekiranya Kes 1 dan Kes 2 di atas adalah kes kemalangan, Ko-Takaful tersebut boleh claim di bawah rider Accidental Medical Reimbursement ( AMR ). Ini bermakna sekiranya client tersebut kemalangan dan dimasukkan ke wad segala bil atau deposit yang telah dibayar kepada hospital boleh claim. Pastikan ejen anda memasukkan manfaat AMR ke dalam polisi anda....

Ya, biar kami yang tanggung kosnya!!!

No comments:

Post a Comment

 
;